معنی و ترجمه کلمه weak kneed به فارسی weak kneed یعنی چه

weak kneed


سست زانو،بى اراده ،سست عنصر،بى تصميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها