معنی و ترجمه کلمه weak kneed به فارسی weak kneed یعنی چه

weak kneed


سست زانو،بى اراده ،سست عنصر،بى تصميم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها