معنی و ترجمه کلمه weak knees به فارسی weak knees یعنی چه

weak knees


زانوى سست ،بى ثباتى ،بى عزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها