معنی و ترجمه کلمه weak side به فارسی weak side یعنی چه

weak side


زمين دور از توپ
ورزش : حمله با تعداد کم جبهه اى با تعداد کمتر بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها