معنی و ترجمه کلمه wealth of nations به فارسی wealth of nations یعنی چه

wealth of nations


بازرگانى : ثروت ملل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها