معنی و ترجمه کلمه wealth saving relationship به فارسی wealth saving relationship یعنی چه

wealth saving relationship


بازرگانى : رابطه ثروت و پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها