معنی و ترجمه کلمه wealth tax به فارسی wealth tax یعنی چه

wealth tax


بازرگانى : ماليات بر ثروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها