معنی و ترجمه کلمه weapon troops به فارسی weapon troops یعنی چه

weapon troops


قسمتهاى ادوات
علوم نظامى : يکانها ادوات

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها