معنی و ترجمه کلمه weaponed به فارسی weaponed یعنی چه

weaponed


مجهز،مسلح
علوم نظامى : مجهز به جنگ افزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها