معنی و ترجمه کلمه weapons assignment به فارسی weapons assignment یعنی چه

weapons assignment


واگذارى جنگ افزار
علوم نظامى : مامور کردن جنگ افزارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها