معنی و ترجمه کلمه wear on به فارسی wear on یعنی چه

wear on


تحريک کردن ،عصبانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها