معنی و ترجمه کلمه wear stripes به فارسی wear stripes یعنی چه

wear stripes


دوره زندانى را گذراندن ،زندانى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها