معنی و ترجمه کلمه wear به فارسی wear یعنی چه

wear


سائيدن ،سايش ،پوسيدگى ،فرسوده شدن ،پوشيدن ،در بر کردن ،بر سر گذاشتن ،پاکردن( کفش و غيره)،عينک يا کراوات زدن ،فرسودن ،دوام کردن ،پوشاک
علوم مهندسى : خوردگى
زيست شناسى : ساييدن
ورزش : تغيير سمت دادن به دور از باد
علو م هوايى : فرسايش
علوم نظامى : فرسايش خوردگى جنگ افزارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها