معنی و ترجمه کلمه weasand به فارسی weasand یعنی چه

weasand


)weazand(گلو،حلق ،قصبه الريه ،ناى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها