معنی و ترجمه کلمه weasel به فارسی weasel یعنی چه

weasel


ويزل ،(ج.ش ).راسو،جانوران پستاندار شبيه راسو،دروغ گفتن ،شانه خالى کردن
علوم نظامى : سورتمه برفى
علوم دريايى : سورتمه برفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها