معنی و ترجمه کلمه weather board به فارسی weather board یعنی چه

weather board


تخته گذارى کردن ،تخته بندى کردن ،تخته سرازيرى که دم دراطاق مى گذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها