معنی و ترجمه کلمه weather bound به فارسی weather bound یعنی چه

weather bound


ممنوع ازحرکت بواسطه بدى هوا،منتظرهواى خوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها