معنی و ترجمه کلمه weather forecast به فارسی weather forecast یعنی چه

weather forecast


پيش بينى اوضاع جوى
علوم نظامى : گزارش هواشناسى پيش بينى جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها