معنی و ترجمه کلمه weather glass به فارسی weather glass یعنی چه

weather glass


هواسنج ،ميزان الهوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها