معنی و ترجمه کلمه weather helm به فارسی weather helm یعنی چه

weather helm


علوم نظامى : تنظيم سکان براى خنثى کردن اثر جريان هوا
علوم دريايى : سکان سمت باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها