معنی و ترجمه کلمه weather intelligence به فارسی weather intelligence یعنی چه

weather intelligence


علوم نظامى : اطلاعات هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها