معنی و ترجمه کلمه weather map به فارسی weather map یعنی چه

weather map


نقشه هواشناسى
علوم نظامى : نقشه هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها