معنی و ترجمه کلمه weatherability به فارسی weatherability یعنی چه

weatherability


قابليت هوا خورى ،قابليت عدم فرسايش در هوا
علوم مهندسى : مقاومت جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها