معنی و ترجمه کلمه weathering به فارسی weathering یعنی چه

weathering


اثر عوامل جوى ،ابريز،ابچکان ،طوفان هوا،فرسايش در اثر هوا،(معمارى )ابگير
معمارى : سايند
زيست شناسى : هوازدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها