معنی و ترجمه کلمه weatherly به فارسی weatherly یعنی چه

weatherly


(د.ن ).حرکت در مسير باد،داراى باد مساعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها