معنی و ترجمه کلمه weathring test به فارسی weathring test یعنی چه

weathring test


علوم مهندسى : ازمايش فرسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها