معنی و ترجمه کلمه weazand به فارسی weazand یعنی چه

weazand


)weasand(گلو،حلق ،قصبه الريه ،ناى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها