معنی و ترجمه کلمه wedding cake به فارسی wedding cake یعنی چه

wedding cake


کلوچه اى که در عروسى به مهمانان ميدهند و براى دوستانى.... ميفرستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها