معنی و ترجمه کلمه wedge به فارسی wedge یعنی چه

wedge


کشو،تيغه ،اچار سه گوش ،شکاف ارايش مثلث ،گاوه کولاس ،گوه)goveh(،باگوه نگاه داشتن ،با گوه شکافتن ،از هم جدا کردن
علوم مهندسى : گووه
معمارى : گاوه
ورزش : چوب اهنى ويژه ضربه برشى ،گوه چوبى بسختى راندن ،گوه پياده اى شطرنج علوم نظامى : اسکنه کولاس قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها