معنی و ترجمه کلمه wedgy به فارسی wedgy یعنی چه

wedgy


گوه مانند،بشکل گوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها