معنی و ترجمه کلمه weedicide به فارسی weedicide یعنی چه

weedicide


)herbicide(علف کش ،داروى دافع علف هرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها