معنی و ترجمه کلمه weedless به فارسی weedless یعنی چه

weedless


بدون علف هرزه
ورزش : قلابى که به علفهاى زير اب گير نميکند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها