معنی و ترجمه کلمه week day به فارسی week day یعنی چه

week day


روز معمولى هفته( جزيکشنبه ياشنبه يا ادينه از نظر مذاهب مختلفه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها