معنی و ترجمه کلمه weekends به فارسی weekends یعنی چه

weekends


)bweekend(اخر هفته ،تعطيل اخر هفته را گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها