معنی و ترجمه کلمه weekly storage به فارسی weekly storage یعنی چه

weekly storage


معمارى : مخزن هفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها