معنی و ترجمه کلمه weekly به فارسی weekly یعنی چه

weekly


هفتگى ،هفته اى يکبار،هفته به هفته
بازرگانى : هفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها