معنی و ترجمه کلمه weeping succeeds laughter به فارسی weeping succeeds laughter یعنی چه

weeping succeeds laughter


گريه پس ازخنده مى ايد،از پى خنده گريه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها