معنی و ترجمه کلمه weevil به فارسی weevil یعنی چه

weevil


(ج.ش ).شپشه ،کو،سوسه ،شپشه گندم

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها