معنی و ترجمه کلمه weevilled به فارسی weevilled یعنی چه

weevilled


شپشه گرفته ،شپشه زده ،کودار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها