معنی و ترجمه کلمه wehnelt cathode به فارسی wehnelt cathode یعنی چه

wehnelt cathode


علوم مهندسى : کاتدونلت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها