معنی و ترجمه کلمه wehnelt cylinder به فارسی wehnelt cylinder یعنی چه

wehnelt cylinder


علوم مهندسى : استوانه ونلت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها