معنی و ترجمه کلمه weigh house به فارسی weigh house یعنی چه

weigh house


قپاندار خانه ،ترازودار خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها