معنی و ترجمه کلمه weigh-out به فارسی weigh-out یعنی چه

weigh-out


ورزش : توزين سوارکار و زين و يراق پيش از مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها