معنی و ترجمه کلمه weigh به فارسی weigh یعنی چه

weigh


کشيدن ،سنجيدن ،وزن کردن ،وزن داشتن
بازرگانى : وزن کردن
علوم نظامى : بالا کشيدن لنگر ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها