معنی و ترجمه کلمه weigher به فارسی weigher یعنی چه

weigher


توزين کننده ،وزن کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها