معنی و ترجمه کلمه weight index به فارسی weight index یعنی چه

weight index


بازرگانى : شاخص موزون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها