معنی و ترجمه کلمه weight lifter به فارسی weight lifter یعنی چه

weight lifter


(در ورزش )وزنه بردار
ورزش : وزنه بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها