معنی و ترجمه کلمه weight lifting به فارسی weight lifting یعنی چه

weight lifting


وزنه بردارى
ورزش : وزنه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها