معنی و ترجمه کلمه weight man به فارسی weight man یعنی چه

weight man


پرتابگر وزنه يا چکش
ورزش : پرتابگر چکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها