معنی و ترجمه کلمه weight of solids به فارسی weight of solids یعنی چه

weight of solids


عمران : وزن ذرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها