معنی و ترجمه کلمه weight training به فارسی weight training یعنی چه

weight training


ورزش : بدن سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها